Diagnoza i terapia dziecka jąkającego się w wieku przedszkolnym


Termin i miejsce:  27.01.2018. Lublin.

Diagnoza i terapia dziecka jąkającego się w wieku przedszkolnym – 27.01.2018. Lublin.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, neurologopedów i psychologów.

Prowadzący szkolenie:

  • psycholog, neurologopeda, balbutolog Grzegorz Chmielewski

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Formularz-zgłoszeniowy-na-szkolenie

Program:

10,00 – 11,00. Wprowadzenie w niepłynność w mowie i jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym.

11,00 – 12,00. Diagnoza w oparciu o model czteroczynnikowy. Ocena ryzyka jąkania.

12,00 – 12,30. Przerwa kawowa.

12,30 – 13,30. Programowanie terapii dla dziecka i rodziny.

13,30 – 14,30.  Współpraca z dzieckiem i rodziną – terapia pośrednia i bezpośrednia.

14,30 – 14,45. Przerwa kawowa.

14,45 – 15,45. Warsztat praktyczny na podstawie studium przypadku. Stawianie diagnozy, oraz programowanie terapii.

15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie uczestników certyfikatów.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Koszt: 200 złotych

Miejsce: Lublin.

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, w treści preferowany termin szkolenia.

Formularz-zgłoszeniowy-na-szkolenie

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata 200,00 złotych na konto: 87 1750 0012 0000 0000 3867 1855 z dopiskiem – Szkolenie, imię i nazwisko.

Realizowane szkolenia:

  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.