+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem – 17.11.2018, Lublin


Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem – 17.11.2018, Lublin. Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Program:

  • 10,00 – 11,00. Wprowadzenie w niepłynność w mowie i jąkanie u dzieci.
  • 11,00 – 12,00. Diagnoza w oparciu o model czteroczynnikowy. Ocena ryzyka jąkania.
  •  12,00 – 13,15. Programowanie terapii dla dziecka i rodziny. Dobór metod
  • 13,30 – 14,30.  Współpraca z dzieckiem i rodziną – terapia pośrednia i bezpośrednia.
  • 14,45 – 15,45. Warsztat praktyczny na podstawie studium przypadku.
  • 15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie certyfikatów dla uczestników.

Koszt: 160 złotych.

Miejsce: Lublin. Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, oraz nazwę szkolenie.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oraz pedagog-oligofrenopedagog, specjalizujący się w terapii jąkania. Założyciel Fundacji „Powiemy To”, przez ostatnie 10 lat aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie, autor publikacji,  uczestnik szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów z tematyki diagnozy i terapii jąkania.

Zrealizowane szkolenia:

  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.