+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem – 25.08.2018, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Szkolenie – 25.08.2018 – formularz zgłoszeniowy

Program:

10,00 – 11,00. Wprowadzenie w niepłynność w mowie i jąkanie u dzieci.

11,00 – 12,00. Diagnoza w oparciu o model czteroczynnikowy. Ocena ryzyka jąkania.

12,00 – 12,30. Przerwa kawowa.

12,30 – 13,30. Programowanie terapii dla dziecka i rodziny. Dobór metod

13,30 – 14,30.  Współpraca z dzieckiem i rodziną – terapia pośrednia i bezpośrednia.

14,30 – 14,45. Przerwa kawowa.

14,45 – 15,45. Warsztat praktyczny na podstawie studium przypadku.

15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie uczestnikom certyfikatów.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Koszt: 200 złotych 150 złotych (cena obowiązuje do wyczerpania limitu 4 miejsc)

Miejsce: Lublin.

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko.

Szkolenie – 25.08.2018 – formularz zgłoszeniowy

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata 200,00 złotych na konto: 87 1750 0012 0000 0000 3867 1855 z dopiskiem – Szkolenie, imię i nazwisko.

Realizowane szkolenia:

  • 07.04.2018. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem. Fundacja „Powiemy To”.
  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.