+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

 

 

 

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem – 07.09.2019, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

  

Miejsce:  Lublin, Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a

 

Program:

 •  10,00 – 11,00. Wprowadzenie w niepłynność w mowie i jąkanie u dzieci.
 • 11,00 – 12,00. Diagnoza w oparciu o model czteroczynnikowy. Ocena ryzyka jąkania.
 •  12,00 – 13,00. Programowanie terapii dla dziecka i rodziny. Dobór metod
 • 13,30 – 14,30.  Współpraca z dzieckiem i rodziną – terapia pośrednia i bezpośrednia.
 • 14,45 – 15,45. Warsztat praktyczny na podstawie studium przypadku.
 • 15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie certyfikatów dla uczestników

 Koszt jednego szkolenia: 150 złotych za osobę

 Koszt udziału w dwóch szkoleniach: 250 zł za osobę*

*Pakiet obejmuje szkolenia:  Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem, 18.05.2019. Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem, 19.05.2019.

 

Zapisy:

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, oraz nazwę szkolenie

 

 Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Prowadzący:

 

Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oraz pedagog-oligofrenopedagog, specjalizujący się w terapii jąkania. Założyciel Fundacji „Powiemy To”. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie, autor publikacji,  uczestnik szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów z tematyki diagnozy i terapii jąkania

Zrealizowane szkolenia:

 • 16.02.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem,
 • 07.04.2018. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem,
 • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
 • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
 • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.