+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem- 19.05.2018, Lublin


Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem

Termin i miejsce:  19.05.2018, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii  terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Szkolenie – 19.05.2018 – formularz zgłoszeniowy

Program:

10,00 – 11,00. Jak stawiać diagnozę u dorosłych osób jąkających się? Podział objawów jąkania na pierwotne i wtórne.

11,00 – 12,00. Terapia u osób z objawami pierwotnymi jąkania.

12,00 – 12,30. Przerwa kawowa.

12,30 – 13,30.  Terapia u osób z wtórnymi objawami jąkania.

13,30 – 14,30.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 1.

14,30 – 14,45. Przerwa kawowa.

14,45 – 15,45.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 2.

15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie certyfikatów.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Koszt: 200 złotych 150 złotych (cena obowiązuje do wyczerpania limitu 4 miejsc)

Miejsce: Lublin.

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, w treści preferowany termin szkolenia.

Szkolenie – 19.05.2018 – formularz zgłoszeniowy

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata na konto: 87 1750 0012 0000 0000 3867 1855 z dopiskiem – Szkolenie, imię i nazwisko.

Realizowane szkolenia:

  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.