+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

 

 

 

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem. 08.09.2019, Lublin

 

  Miejsce:  Lublin, Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a

 

 Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii  terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

 Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

 Program:

 • 10,00 – 11,00. Diagnoza u dorosłych osób jąkających się. Podział objawów jąkania na pierwotne i wtórne.
 • 11,00 – 12,00. Terapia u osób z objawami pierwotnymi jąkania.
 • 12,30 – 13,30.  Terapia u osób z wtórnymi objawami jąkania.
 • 13,30 – 14,30.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 1.
 • 14,45 – 15,45.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 2.
 • 15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie certyfikatów.

Koszt  jednego szkolenia: 150 złotych za osobę

Koszt udziału w dwóch szkoleniach: 250 zł osobę*

*Pakiet obejmuje szkolenia:  Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem. Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem.

Zapisy:

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, oraz nazwę szkolenia.

 

Do pobrania formularz zgłoszeniowy

Prowadzący: 

Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oraz pedagog-oligofrenopedagog, specjalizujący się w terapii jąkania. Założyciel Fundacji „Powiemy To”. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie, autor publikacji,  uczestnik szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów z tematyki diagnozy i terapii jąkania

Zrealizowane szkolenia:

 • 16.02.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem,
 • 07.04.2018. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem,
 • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
 • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
 • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.