+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem- 24.11.2018, Lublin


Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem

Termin i miejsce:  24.11.2018, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii  terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Program:

  • 10,00 – 11,00. Jak stawiać diagnozę u dorosłych osób jąkających się? Podział objawów jąkania na pierwotne i wtórne.
  • 11,00 – 12,15. Terapia u osób z objawami pierwotnymi jąkania.
  • 12,30 – 13,30.  Terapia u osób z wtórnymi objawami jąkania.
  • 13,30 – 14,30.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 1.
  • 14,45 – 15,45.  Programowanie terapii z dorosłą osobą jąkającą się, cz. 2.
  • 15,45 – 16,00. Dyskusja, rozdanie certyfikatów.

Koszt – 160 złotych

Miejsce: Lublin.

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail fundacja@powiemyto.pl – w tytule proszę podać imię i nazwisko, w treści preferowany termin szkolenia.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oraz pedagog-oligofrenopedagog, specjalizujący się w terapii jąkania. Założyciel Fundacji „Powiemy To”, przez ostatnie 10 lat aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie, autor publikacji,  uczestnik szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów z tematyki diagnozy i terapii jąkania.

Realizowane szkolenia:

  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania.
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.