+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Emil Chwiej

Doświadczenie

01.01.2019- obecnie. Fundacja „Powiemy to” w Lublinie. Wolontariusz – oligofrenopedagog. Przewodniczący Rady Fundacji
03.09.2018- obecnie. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.
01.01.2018-31.05.2018. Staż w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Wykształcenie:

27.04.2018-15.03.2019. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia Podyplomowe: Edukacja i Rewalidacja Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera
06.10.2017-08.07.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia Podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
06.10.2017-06.06.2019. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wydział Nauk Pedagogicznych/ Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna II Stopnia
06.10.2017-06.06.2021. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wydział Nauk Społecznych. Kierunek: Psychologia V Letnie Magisterskie
01.10.2015-28.02.2017. Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna w Podkowie Leśnej. Kierunek Studiów i Specjalność: Teologia Adwentystyczna. Promocja Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego I Stopnia

Kursy:

07.06.2018-09.06.2018. Fundacja „Bądź między nami” – Kurs. Temat: Wychowawca wypoczynku
23.04.2018-23.04.2018. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – Kurs. Temat: Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
19.04.2018-19.04.2018. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – Kurs. Temat: Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem
17.04.2018-17.04.2018. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – Kurs. Temat: Budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami
10.04.2018-10.04.2018. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – Kurs. Temat: Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu
09.04.2018-09.04.2018. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR – Kurs.Temat: Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenia:

16.02.2019. Fundacja „Powiemy To”. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem.

12.12.2018-12.12.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ Pokonywać niepokonane”. Temat : Interdyscyplinarne uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową
28.07.2018-29.07.2018. Fundacja „Pomoc Autyzm” w Warszawie – Certyfikowane Szkolenie. Temat: Trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
02.07.2018-06.07.2018. Fundacja „ALLOT” w Lublinie – Certyfikowane Szkolenie 4 Modułowe: Moduł 1 – Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania. Moduł 2 – Warsztat diagnostyczny. Moduł 3 – Techniki uczenia oparte na stosowanej analizie zachowania. Moduł 4 – Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o stosowaną analizę zachowania
16.06.2018-16.06.2018. Ośrodek Szkoleniowy LIDER PLUS. Temat: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS) i (SUO)
15.05.2018-16.05.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowa – „Problemy współczesnej profilaktyki”. Temat: Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości
25.05.2018-22.06.2018. Certyfikowane Szkolenie II stopnia z zakresu. Temat: Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii
16.03.2018-10.05.2018. Certyfikowane Szkolenie I stopnia z zakresu. Temat: Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii
12.04.2018-12.04.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”
07.07.2011-21.07.2011. Certyfikowane Szkolenie z Zakresu ,,Asertywność’’
01.01.2018-31.01.2018. Certyfikowane Szkolenie. Temat: Pracownik Biurowy

12.12.2018-12.12.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ Pokonywać niepokonane”. Temat : Interdyscyplinarne uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową
28.07.2018-29.07.2018. Fundacja „Pomoc Autyzm” w Warszawie – Certyfikowane Szkolenie. Temat: Trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
02.07.2018-06.07.2018. Fundacja „ALLOT” w Lublinie – Certyfikowane Szkolenie 4 Modułowe: Moduł 1 – Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania. Moduł 2 – Warsztat diagnostyczny. Moduł 3 – Techniki uczenia oparte na stosowanej analizie zachowania. Moduł 4 – Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o stosowaną analizę zachowania
16.06.2018-16.06.2018. Ośrodek Szkoleniowy LIDER PLUS. Temat: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS) i (SUO)
15.05.2018-16.05.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowa – „Problemy współczesnej profilaktyki”. Temat: Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości
25.05.2018-22.06.2018. Certyfikowane Szkolenie II stopnia z zakresu. Temat: Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii
16.03.2018-10.05.2018. Certyfikowane Szkolenie I stopnia z zakresu. Temat: Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii
12.04.2018-12.04.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”
07.07.2011-21.07.2011. Certyfikowane Szkolenie z Zakresu ,,Asertywność’’
01.01.2018-31.01.2018. Certyfikowane Szkolenie. Temat: Pracownik Biurowy

Warsztaty:

12.12.2018-12.12.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Temat : Interdyscyplinarne uwarunkowania funkcjonowania osób z Niepełnosprawnością ruchową.
24.04.2018-24.04.2018. Lernante Wirtualny Przewodnik – Certyfikowany Warsztat. Temat: Uczenie się 2.0. Jak się uczyć w dobie Internetu?
12.04.2018-12.04.2018. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Temat: Zasady konstruowania wywiadów diagnostycznych