+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z rozszczepem podniebienia


Grupa ruszy od wrzesnia. Niebawem zamieścimy więcej informacji o planowanych spotkaniach.