+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Grzegorz Chmielewski

Jestem logopedą i psychologiem ze specjalizacją z zaburzeń płynności w mowie. W Fundacji prowadzę diagnozę i terapię a także szkolenia. Na codzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie na stanowisku logopedy i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 jako psycholog.

Wcześniej pracowalem jako psycholog i logopeda w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznej Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Mełgwii. Przez rok byłem też psychologiem w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku.

Pomiędzy 2007 a 2017 rokiem aktywnie współpracowałem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”. Prowadziłem grupę wsparcia dla osób jąkających sie, oraz uczestniczyłem w charakterze terapeuty w turnusach rehabilitacyjnych min. w Murzasichle, w Darłówku i w Jastrzębiej Górze. W poprzednim roku brałem udział w realizacji projektu Stowarzyszenia „Synergia” na terenie gminy Kąkolewnica. Prowadziłem grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

Na początku swojej pracy zawodowej odbyłem staż w Zespole Poradni nr 2 w Lublinie i w Centrum Psychoterapii Genesis w Lublinie. Jeszcze w trakcie studiów byłem wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, w Akademickim Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, oraz w Centrum Terapii Jąkania w Kołobrzegu.

Realizuje się naukowo, choć nie jestem związany z jednym ośrodkiem akademickim. W tym roku trzeci raz będę miał przyjemność uczestniczyć w III Międzynarodowej Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie w charakterze prelegenta.


WYKSZTAŁCENIE

11.2016 – 07.2017. Studia podyplomowe, Neurologopedia z balbutologią, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

10.2016 – 06. 2017. Studia podyplomowe, Oligofrenopedagogika, WODN Kursor w Lublinie/Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

10. 2016 – 04. 2017. Studium pedagogiczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kwalifikacje pedagogiczne.

10.2015 – 08.2016. Studia podyplomowe, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, WODN Kursor w Lublinie/Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

10.2013 – 06.2015. Studia podyplomowe z Logopedii na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

10.2009 – 06.2014. Jednolite dzienne studia magisterskie z Psychologii o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

10.2011 – 06.2013. Uzupełniające studia magisterskie z Pedagogiki o specjalności Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

10.2006 – 06.2010. Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Politologia: Media i Komunikowanie Społeczne.


SZKOLENIA

09.2017-10.2017. Gabinet Terapii Mowy Tugi. Gabinet Psychologa Klinicznego Spotkanie. Szkolenie: Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji. Idea wystarczająco płynnej mowy, u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej.

11.2015 – nadal. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid. Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin.

01.2017. The Michael Palin Centre in London/Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Palin-PCI, Terapia interakcyjna rodzin-dziecko, u dr Katarzyny Węsierskiej,

09.2016. Uniwersytet Śląski w Katowicach/The Michael Palin Centre in London, Warsztat-Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym, u Jane Harley.

10.2015.  Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Mini-Kids-terapia jąkania małego dziecka, Peter Schneider.

09.2014.  Instytut Biofeedbacku i Noo-psychosomatyki, Kurs z logoterapii u prof. zw dr hab Dr h. c Kazimierza Popielskiego.

 


 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

06-07. 12 .2016. Lublin. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wielowymiarowe Ujęcie Niepełnosprawności. Referat: Terapia jąkania dziecka w wieku przedszkolnym w podejściu Palin PCI i Mini-KIDS.

 

25-26. 08. 2016. Katowice. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.   Edycja II. Referat: Potrzeby i oczekiwania rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie wobec grup wsparcia.

 

12. 09. 2014. Katowice. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.   Prezentacja badań: Jakość  wybranych czynników psychospołecznych a skuteczność terapii osób jąkających się.

 

5. 11. 2014. Stalowa Wola. Ogólnopolska  Konferencja naukowa profilaktyka społeczna i terapia uzależnień. Referat  nt. Profilaktyka społeczna szansą na poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób jąkających się

 

13-14. 11. 2013. Lublin. II Międzynarodowa Konferencja nt. Współczesne problemy systemu rodzinnego – Diagnoza – Terapia – Profilaktyka. Referat: Gdy dziecko się jąka – rola rodziny w jego terapii.

 

17. 4. 2013. Lublin. Rodzina wobec współczesnych wyzwań. Prezentacja badań: Osobowość i nadzieja na sukces u osób jąkających się.

 

21-22. 05.2013. Lublin. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu wyzwania profilaktyki pt: Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża.  Prezentacja badań: Obraz siebie osób jąkających się.

 

21-22.05. 2012. Lublin. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie (z cyklu wyzwania profilaktyki). Prezentacja badań: System wartości młodzieży trzecich klas gimnazjów województwa lubelskiego.

 


 

PUBLIKACJE

 

Chmielewski, G.  2018. Rola grup wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się. W: Węsierska, K., Gaweł, K., red. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk.

 

Chmielewski, G., 2015: Jakość wybranych czynników psychospołecznych a skuteczność terapii osób jąkających się. W: Węsierska, K., red. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T 1. Wydawnictwo Komlogo. Katowice.

 

Chmielewski, G., 2015: Gdy dziecko się jąka – rola rodziny w jego terapii. Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe, nr 4.

 

Chmielewski, G., 2014: Osobowość i nadzieja na sukces u osób jąkających się. W: Kowalski, W., red. Rodzina wobec współczesnych wyzwań. Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Lublin.

 

Chmielewski, G., 2013:  Funkcjonowanie psychospołeczne osób jąkających się.  Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe, nr. 2.