+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapeuci

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

psycholog, neurologopeda - balbutolog, oligofrenopedagog

Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. Mam szerokie doświadczenie zawodowe. Do tej pory pracowałem na stanowisku psychologa i logopedy w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

Ukończyłem wiele szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów. Aktywnie uczestniczę w konferencjach międzynarodowych, realizując projekty badawcze.

Na początku 2016 roku założyłem Fundację „Powiemy To”, której celem jest niesienie pomocy dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/grzegorzchmielewski

Urszula Antończuk – Grab

Urszula Antończuk – Grab

logopeda

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja” współprowadząc spotkania grupy samopomocy oraz grupy terapeutycznej.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”, przy której koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, oraz współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach. Obecnie pracuje w SOSW jako logopeda w projekcie  „Za życiem”.

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/urszulaantoczukgrab