Terapeuci


Grzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, neurologopedą, balbutologiem, oligofrenopedagogiem.  Od 10 lat pomagam osobom z zaburzeniami płynności w mowie.  Wyróżnia mnie to, że łączę podejście psychologiczne i logopedyczne. Moja praca poparta jest szerokim wykształceniem  i doświadczeniem. Jestem założycielem Fundacji “Powiemy To”, wiele lat aktywnie współpracowałem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja”.

Ukończyłem jednolite studia magisterskie z  psychologi, studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe z logopedii,  studia podyplomowe z neurologopedii z balbutologią, studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Mam za sobą wiele kursów, szkoleń, warsztatów: min.  u Petera Schneidera (Niemcy), u Jane Harley (Anglia), u dr Katarzyny Węsierskiej,  u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej. Jestem w trakcie szkolenia z systemowej terapii rodzin.

Mam doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, min.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Lublinie, w Polskim Instytucie Psychoterapii/Centrum Psychoterapii Genesis,  w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku, w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mełgwi, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Świdniku, w Szkołach Podstawowych z Lublina, w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się Ostoja i w Stowarzyszeniu Synergia.

Motto – “Jąkanie to największa przygoda mojego życia”. B. Adamczyk


Urszula Antończuk – Grab –  absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja” współprowadząc spotkania grupy samopomocy oraz grupy terapeutycznej.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”, przy której koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, oraz współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach. Aktualnie pracuję w placówkach opiekuńczo-wychowawczych “Pogodny Dom Rodzinki I-VI”.

W swojej pracy cenię kontakt z pacjentem, aby terapia przebiegała w miłej i serdeczniej atmosferze.