+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapeuci

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

psycholog, neurologopeda - balbutolog, oligofrenopedagog

Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok  szerokiego wykształcenia mam bogate doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

W styczniu 2016 roku w Lublinie powołałem Fundację „Powiemy To”, w której angażuje się w działania na rzecz osób z zaburzeniami płynności w mowie: min. poprzez realizowanie projektów kierowanych do rodzin, oraz prowadzenie diagnozy i terapii z dziećmi i dorosłymi.

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/grzegorzchmielewski

Urszula Antończuk – Grab

Urszula Antończuk – Grab

logopeda

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja” współprowadząc spotkania grupy samopomocy oraz grupy terapeutycznej.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”, przy której koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, oraz współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach. Obecnie pracuje w SOSW jako logopeda w projekcie  „Za życiem”.

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/urszulaantoczukgrab

Agnieszka Król

Agnieszka Król

logopeda

Z wykształcenia logopeda, audiolog i protetyk słuchu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy (dyslalią) oraz z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Praktykę zdobywałam w placówkach oświatowych oraz poradniach, punktach protetyki i badań słuchu. Moje zainteresowania związane są z moim wykształceniem. Cenię sobie kontakt z ludźmi – stąd mój wybór zawodu.