+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapeuci

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

psycholog, neurologopeda - balbutolog, oligofrenopedagog

 Z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

W styczniu 2016 roku w Lublinie powołałem Fundację „Powiemy To”, w której angażuje się w działania na rzecz osób z zaburzeniami płynności w mowie. Od 1 stycznia 2019 jestem dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”.

Swój życiorys zamieszczam na stronie

myto.pl/grzegorzchmielewski

Urszula Antończuk – Grab

Urszula Antończuk – Grab

logopeda

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną, w trakcie studiów podyplomowych z  edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem aspergera. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja”.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach.

Swój życiorys zamieszczam na stronie

www.powiemyto.pl/urszulaantoczukgrab

Agnieszka Niewczas

Agnieszka Niewczas

logopeda

Ukończyłam studia logopedyczne ze specjalnością kliniczną na UMCS. Swoją wiedzę poszerzałam licznymi szkoleniami, praktykami w wielu placówkach oświatowych oraz aktywna pracą. Pracuje z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem, dyslalią (wady wymowy), jąkaniem.