+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Prezentujemy nasz najnowszy plakat i ulotkę z oferta pomocy na rok 2018 przygotowane wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”.