O grupach wsparcia

Fundacja „Powiemy To” we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja” prowadzi 4 grupy wsparcia skierowane do osób i rodzin z problemami w mówieniu i w komunikowaniu się. Wszystkie grupy są prowadzone są w siedzibie Fundacji „Powiemy To” przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

 Klub J to grupa wsparcia dla dorosłych osób jąkających się. W Lublinie została powołana w 1992 roku przez Zdzisława Gładosza na terenie Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin. Od 1 stycznia 2018 roku Klub J działa w Fundacji „Powiemy To”. Spotkania odbywają się w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca o godzinie 18,00. Klub J są w całej Polsce i cieszą się dużą popularnością.

Na stronie: www.powiemyto.pl/klub-j i wwwjakanielublin.pl zamieszczamy aktualne informacje o spotkaniach Klubu J.

Klub Młodych J dla osób z problemami  w mowie i w komunikacji jest naszą najnowszą inicjatywą. Powstał z myślą o młodych osobach w okresie dojrzewania. Koorydnatorem spotkań Klubu jest Agnieszka Rusinek.

Więcej informacji o zamieszczamy na stronie www.jakanielublin.pl/klub-mlodych-j

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z jąkaniem została powołana na początku stycznia 2016 roku przez założyciela Fundacji Grzegorz Chmielewskiego w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na samopomoc ze strony rodziców. W czerwcu 2016 w ramach grupy realizowaliśmy projekt „Tak. Powiemy To! Spotkania mają miejsce raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszą środę o godzinie 18,00.

Informacje o grupie zamieszczamy na stronie: www.powiemyto.pl/jakanie

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem została powołana z inicjatywy Urszuli Antończuk – Grab w pierwszej połowie 2016 roku, spotkania mają miejsce zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18,00.

Informacje o grupie zamieszczamy na stronie: www.powiemyto.pl/autyzm