+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Grupy wsparcia

Prezentujemy 4 grupy wsparcia, które działają przy Fundacji "Powiemy To" i Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się "Ostoja".

Klub J

 Klub J to grupa wsparcia dla dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy na grupie mogą się podzielić swoimi problemami, a także wymienić doświadczeniami.  W trakcie spotkań przechodzą odczulanie na swoje jąkanie.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z jąkaniem

Grupa jest kierowana do rodziców dzieci, u których pojawiła się niepłynność w mowie. Rodzice uczestniczący w spotkaniach grupy mogą wymienić się doświadczeniami, a także uzyskać informacje na temat strategii wspierania swoich dzieci min.  w domu, w szkole. W spotkaniach uczestniczy psycholog i logopeda, który zapewnia specjalistyczną pomoc.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem została powołana z inicjatywy Urszuli Antończuk – Grab w pierwszej połowie 2016 roku.

Klub Młodych „J”

Samopomocowe spotkania warsztatowe dla młodych osób jąkających się bądź z innymi trudnościami w mowie i komunikacji.