+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Fundacja  „Powiemy To” dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji:

 terapia, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia

Czym się zajmujemy?

Prowadzenie Poradni dla osób z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” im. Sławomira Chmielewskiego w Lublinie  jest skierowana do osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Poradnia posiada wpis w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 559/P/N.

Diagnoza i terapia jąkania

 Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji. Prowadzimy diagnozę i terapię.

Szkolenia

Zachęcamy do udziału w szkoleniach z tematyki zaburzeń płynności w mowie.

Grupy terapii

Prowadzimy grupy terapeutyczne skierowane do dzieci, nastolatków i osób dorosłych z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji.

Aktualności

 

Zapraszamy na spotkania grup wsparcia w czerwcu

Grupy są kierowane do osób z z niepłynnością w mówieniu. W czerwcu zaplanowaliśmy 4 spotkaniu. Grupy są otwarte i bezpłatne. 4 czerwca, godzina 18,00 - Klub "J" dla osób jąkających się, 18 czerwca, godzina 18,00 - Klub "J" dla osób jąkających się, 25 czerwca, godzina...

Realizowane projekty badawcze

Fundacje "Powiemy To" realizuje obecnie dwa projekty badawcze: "Wsparcie społeczne dla rodzin dzieci z niepłynnością w mowie", oraz "Wiedza o jąkaniu wśród nauczycieli". Wyniki naszych badań zaprezentujemy na Międzynarodowej Konferencji o Zaburzeniach Płynności w...

GALERIA – „Otoczenie przyjazne rodzinie”

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

psycholog, neurologopeda - balbutolog, oligofrenopedagog

Z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok  szerokiego wykształcenia mam doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

W styczniu 2016 roku w Lublinie powołałem Fundację „Powiemy To", w której angażuje się w działania na rzecz osób z zaburzeniami płynności w mowie. Od 1 stycznia 2019 jestem dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Powiemy To".

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski

Urszula Antończuk – Grab

Urszula Antończuk – Grab

logopeda

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną, w trakcie studiów podyplomowych z  edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem aspergera. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja”.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach.

Swój życiorys zamieszczam na stronie www.powiemyto.pl/urszula-antonczuk-grab

Emil Chwiej

Emil Chwiej

oligofrenopedagog

Posiadam wykształcenie zawodowe licencjackie z zakresu Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie kontynuuje naukę na studiach pedagogicznych II stopnia oraz podyplomowych Edukacja i Rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi i ich rodzinami - Bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.

www.powiemyto.pl/emil-chwiej/

 

 

 

Agnieszka Niewczas

Agnieszka Niewczas

logopeda

Ukończyłam studia logopedyczne, obecnie kontynuuje studia logopedyczne ze specjalnością kliniczna na UMCS. Swoją wiedzę poszerzałam licznymi szkoleniami, praktykami w wielu placówkach oświatowych oraz aktywna pracą. Pracuje z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem, dyslalią (wady wymowy), jąkaniem.

www.powiemyto.pl/agnieszkaniewczas

Napisz do Nas

Fundacja „Powiemy To”, Polska (Poland), 20-013 Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 74a
Telefon: +48 510 600 866
E-mail: fundacja@powiemyto.pl
KRS 0000596741
NIP 7123305812
REGON 363501070

Darowizny

Numer konta, 87 1750 0012 0000 0000 3867 1855