+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Rada Fundacji „Powiemy To”

Emil Chwiej

Przewodniczący Rady

Posiadam wykształcenie zawodowe licencjackie z zakresu Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie kontynuuje naukę na studiach pedagogicznych II stopnia oraz podyplomowych Edukacja i Rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi i ich rodzinami - Bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.

Izabela Michta

Wiceprzewodnicząca Rady

Z wykształcenia jestem socjologiem. Od wielu lat aktywnie działam w grupach samopomocowych na Śląsku – biorąc również udział w projektach popularyzujących tematykę zaburzeń niepłynności mówienia

Renata Szmyd

Członkini Rady

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, jako terapeuta zajęciowy na WTZ oraz animator sportu na Orliku. Swoje pasje związane z ruchem i tańcem mogłam realizować również jako instruktorka aerobiku. Nie wyobrażam sobie innej pracy, jak praca z ludźmi i dla ludzi. Dawać- to znaczy