Rada Fundacji

Przemysław Gumieniak – Przewodniczący Rady Fundacji

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Lublinie. Moje zainteresowania wiążą się z turystyką i historią.

Izabela Michta – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Z wykształcenia jestem socjologiem. Od wielu lat aktywnie działam w grupach samopomocowych na Śląsku – biorąc również udział w projektach popularyzujących tematykę zaburzeń niepłynności mówienia.
Moja pasją jest rozwój osobisty. Wychodzę z założenia, że pokonując własne bariery, uzyskuje się wgląd w siebie, co pozwala lepiej rozpoznać własne zalety i tym samym efektywniej działać.

Renata Szmyd  – Członek Rady Fundacji

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, jako terapeuta zajęciowy na WTZ oraz animator sportu na Orliku. Swoje pasje związane z ruchem i tańcem mogłam realizować również jako instruktorka aerobiku. Nie wyobrażam sobie innej pracy, jak praca z ludźmi i dla ludzi. Dawać- to znaczy