+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl
Zdzisław Gładosz

Zdzisław Gładosz

Współzakładał w 1992 roku Grupę Samopomocy dla Osób Jąkających się przy Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.  Do 2002 roku był członkiem Polskiego Związku Jąkających się, a w 2003 roku został prezesem  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA z siedzibą w Lublinie. Obecnie: organizator grup samopomocy dla osób jąkających się, grup samopomocy dla rodziców dzieci jąkających się;  współorganizator letnich turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się oferujących terapię w różnych grupach wiekowych; współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających się.