+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem – 17.11.2018, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem- 24.11.2018, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.