+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapia jąkania

Zapewniamy kompleksowe wsparcia dla osób z zaburzeniami płynności w mowie: dla dzieci i osób dorosłych.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16,00 do 20,00 prowadzimy konsultacje specjalistyczne i terapię w naszej siedzibie przy ul. Narutowicza 74a.

Nasza praca poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”  w Lublinie

Prowadzimy

  • diagnozę dla dzieci z niepłynnością w mowie pod kątem ryzyka  utrwalenia jąkania
  • diagnozę i terapię dzieci jąkających się
  • diagnozę i terapię dorosłych osób jąkających się

W zespole Fundacji „Powiemy To” znajdują się specjaliści z dziedziny zaburzeń płynności w mowie, którzy mają uprawnienia do stosowania programów terapeutycznych min. Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic – dziecko, Mini – KIDS – terapia jąkania dziecka w wieku przedszkolnym, Terapia jąkania w nurcie modyfikacji.

Osoby zainteresowane naszą pomocą proszone są o kontakt:

Fundacja „Powiemy To”, tel. 510 600 866 e-mail fundacja@powiemyto.pl

Nasi terapeuci

Organizacja pomocy specjalistycznej

1. Terapia jest prowadzona w Lublinie w siedzibie Fundacji „Powiemy To” przy ul. Narutowicza 74a. Zapewniamy konsultacje dla rodzin z dziećmi z niepłynnością w mowie, diagnozę oraz terapie. Prowadzimy również terapię dla dorosłych osób jąkających się.

2. Na pierwszym spotkaniu staramy się zrozumieć, na czym polegają Państwa trudności, które są powiązane z niepłynnością lub jąkaniem, oraz staramy się dobrać odpowiednią pomoc.

3. Dzieci najmłodsze obejmowane są terapię pośrednią. W zajęciach aktywnie uczestniczą ich rodzice. Nie uczymy płynnej mowy, gdyż przede wszystkim staramy się pokazać, jak można stworzyć dla dziecka warunki sprzyjające komunikowaniu się. Bardzo ważnym elementem jest diagnoza psychologiczna i logopedyczna, oraz biblioterapia i wsparcie psychologiczne kierowane do rodziców.

4. Dzieci w wieku szkolnym zazwyczaj są już świadomie trudności jakie wiążę się z jąkaniem. W terapii  wprowadzamy techniki upłynniania mowy, modyfikacji jąkania, popieramy to praca psychologiczną nakierowaną na wzmacnianie poczucia własnej wartości, min. w relacjach rówieśniczych w szkole.

5. U osób dorosłych terapia obejmuje poznanie technik kształtowania płynności mówienia, modyfikacji jąkania, oraz autoterapii. W zależności od potrzeb wprowadzamy również psychoterapię. Pierwsze spotkania są poświęcone diagnozie i i budowaniu motywacji do podjęcia terapii.

6. Zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej są odpłatne w kwocie 70 złotych za 60 minut. Czas zajęć ustalamy jest bezpośrednio z uczestnikami,

7. Obok zajęć specjalistycznych w Fundacji „Powiemy To” prowadzimy również grupy wsparcia. Udział w nich jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się  informacjami dostępnymi na stronie w zakładce grupy wsparcia.

Terapia jąkania w Polsce

W związku z pytaniami ze strony Państwa o możliwość konsultacji i udziału w terapii poza Lublinem,  rozwijamy współprace z terapeutami  z wybranych miast Polski.

Warszawa, Płock

logopeda, neurologopeda, terapeuta jąkania Karolina Jankiewicz – e – mail karolinajankiewicz@o2.pl, tel. 509 812 667