+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapia jąkania

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla dzieci i dorosłych z płynności w mowie i z jąkaniem.

Terapia dla dzieci z zaburzeniami przewtarzania słuchowego

Pomoc jest skierowana do dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zespół

W skład naszego zespołu wchodzi psycholog i neurologopeda Grzegorz  Chmielewski, oligofrenopedagog Emil Chwiej, oraz logopeda Agnieszka Niewczas.