Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym – 07.11.2020, Lublin

 

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym.  Szkolenie opiera się na autorskim Programie Diagnozy i Terapii u Dzieci i Dorosłych i obejmuje  2  stopień programu opracowanego przez Grzegorz Chmielewskiego. Celem szkolenia jest przygotowania uczestników do pracy z dziećmi z z jąkaniem od okresu wczesnoszkolnego po okres dorastania.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce:  Lublin, Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a, Platforma ZOOM

Szkolenie będzie prowadzone w formie mieszanej tzn, że jest możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej i zdalnej.

Informacje o formie uczestnictwa należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które wybiorą formę zdalną wszelkie materiały szkoleniowe , w tym dane do logowania, otrzymają w wersji elektronicznej w dniu szkolenia, natomiast zaświadczenie potwierdzające udział zostanie przesłane w ciągu 7 dni.

Na bieżąco śledzimy sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, dla osób, które skorzystają z możliwości udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej zapewniamy podstawowe środki ochronne:  dezynfekcja sali, płyny do dezynfekcji rąk, odstępy między miejscami. Ponadto każdy z uczestników przed szkoleniem otrzyma krótką ankietę na temat stanu zdrowia. Szkolenie będzie prowadzone w kameralnej atmosferze, w przestronnej sali. Po każdej godzinie przewidujemy krótką  5 minutą przerwę na wietrzenie sali.

 

Program:

 •  09,00 – 10,00. Wprowadzenie w jąkanie u dzieci z wieku szkolnym.
 • 10,00 – 11,00. Diagnoza u ucznia z jąkaniem z podziałem na objawy pierwotne i wtórne.
 •  11,00 – 12,00.  Programowanie terapii jąkania w oparciu o model 3 Z – Zrozumienie, Zaangażowanie, Zmiana.
 • 12,00 – 13,00.   Terapia u ucznia z objawami pierwotnymi i wtórnymi jąkania. Podejście kształtowania płynności w mowie a modyfikacja jąkania.
 • 13,00 – 13,30. Dyskusja, rozdanie certyfikatów dla uczestników

Opłaty

 1° szkolenia: 200 złotych za osobę

 1° i 2°  szkolenia: 300 zł za osobę*

 1°,  2° i 3°  szkolenia: 400 zł za osobę*

 Moduły szkolenia:

1° szkolenia: Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym

2° szkolenia: Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym

3° szkolenia: Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem. 

  Uwaga, wyjaśniamy w związku pojawiającymi się zapytaniami. Wykupując 1 moduł za 200 zł uczestnik ma możliwość udziału w jednym stopniu szkoleniu np 1, 2, lub 3. Wykupując 2 moduły za 300 zł uczestnik ma możliwość udziału w 1 – 2,  2 – 3  lub 1 – 3 stopniu szkolenia. Wykupienie trzech modułów zapewnia możliwość ukończenia wszystkich 3 stopni szkolenia. Zachęcamy do ukończenia 3 stopni szkolenia,  dzięki czemu każdy uczestnik uzyska kompleksowe przygotowanie do diagnozy i terapii u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku  przedszkolnym, oraz u dzieci i dorosłych z jąkaniem.

 Fundacja „Powiemy To” posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem: 2.06/00151/2019

Warunki udziału w szkoleniu

• Aby zakwalifikować się na szkolenie należy przesłać kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
• Wpłaty należy dokonać na konto w mBanku 40 1140 2004 0000 3402 7961 2811 na dane Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a, 20-013 Lublin z dopiskiem – Szkolenie, imię i nazwisko.
• W przypadku braku wpłaty wciągu 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.
• Zwrot wpłaconych środków możliwy jest po zawiadomieniu organizatora najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Grzegorz ChmielewskiProwadzący:

 Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oraz pedagog-oligofrenopedagog, specjalizujący się w terapii jąkania. Autor programu „Diagnozy i terapii u dzieci i osób dorosłych” Założyciel Fundacji „Powiemy To”. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji o Zaburzeniach Płynności w Mowie, autor publikacji,  uczestnik szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów z tematyki diagnozy i terapii jąkania

Zrealizowane szkolenia

 • 25.09.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem, Fundacja „Powiemy To”
 • 26.09.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym, Fundacja „Powiemy To”
 • 27.09.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym, , Fundacja „Powiemy To”
 • 01.02.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem, Fundacja „Powiemy To”
 • 01.02.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym, Fundacja „Powiemy To”
 • 01.02.2020, Lublin, Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym, , Fundacja „Powiemy To”
 • 01.12.2019. Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem. Miejsce: Fundacja  „Powiemy To”
 • 30.11.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkanie. Miejsce: Fundacja  „Powiemy To”
 • 22.06.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem. Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Dobre Miejsce” w Skarżysku Kamiennej
 • 16.02.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem, Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
 • 07.04.2018. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem, Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
 • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania. Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
 • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania. Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
 • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.