https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/232289139_3737788799654577_485580429276646612_n.png?_nc_cat=105&ccb=1-4&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=iiwKBSk9iYwAX9b1-rw&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=98cd52eb08d58480212465d8e0fd0437&oe=613331A1

https://powiemyto.pl/wp-content/uploads/2021/09/240697746_3798400986926691_5456068694337241820_n.jpgWsparcie psychologiczne dla mieszkańców Lublina

Fundacja „Powiemy To zaprasza mieszkańców Lublina na: BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE dla dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Liczba miejsc ograniczona.

W ramach zadania każdy uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

 PORAD indywidualnych  grupowych

Wsparcie będzie realizowane w formie stacjonarnej lub on-line poprzez platformę ZOOM.

 Porady będą miały na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnościami, ze stresem, zwiększenie wiary we własne możliwości, wzmocnienie umiejętności społecznych.

 W pomoc będzie zaangażowanych 2 specjalistów z zespołu Fundacji „Powiemy To”.

 Informacje dotyczące wsparcia w ramach zadania będą zamieszczane na stronie: www.powiemyto.pl oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/powiemyto/

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 510 600 866 lub poprzez e-mail: fundacja@powiemyto.pl,

 Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Gminą Lublin oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie zgodnie z umową nr 2/MOPR/D-ON/ZZ/21 z dnia 01.08.2021 r.