Pomoc psychologiczna

Centrum Rozwoju Społeczno - Oświatowego

Placówka powołana na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją „Powiemy To” i Fundacją Rozwoju Społeczno – Oświatowego.

ul. Głęboka 10/26, 20-612 Lublin

zapewniamy pomoc specjalistyczną dla osób narażonych na wykluczenie społeczne

  • Podstawowym celem działania nowej placówki jest zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Lublina i z okolic.

Agnieszka Wróblewska

Ukończone studia z psychologi na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, Psychologii transportu, z Komunikacji społecznej i mediów. Obecnie w trakcie 4,5 letniego certyfikowanym kursie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowie. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przyjdź do nas

Adres:  ul. Głęboka 10/26, 20 – 612 Lublin

Telefon: 579 – 512 – 946

E-mail: fundacja@frso.eu

Godziny otwarcia: 8,00 – 20,00