Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam 10 letnie doświadczenie zawodowe  w pracy w  placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych.

Moja praca jest poparta kompleksowym wykształceniem i profesjonalnym przygotowaniem zdobywanym w trakcie wielu studiów i szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów. Aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, oraz Uniwersytetem Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2020 r. Jestem edukatorem w Zespole ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.

Interesuje się zagadnieniami ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej.  Jestem założycielem Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”.  Od wielu lat współpracuje aktywnie z organizacjami pozarządowymi z woj. lubelskiego. Od czerwca 2020 jestem wiceprezesem w Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego.

 WYKSZTAŁCENIE

10.2018 – 06.2019. Studia podyplomowe. Organizacja i zarządzanie oświatą, WODN Kursor w Lublinie/Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

11.2016 – 07.2017. Studia podyplomowe. Neurologopedia z balbutologią, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

10.2016 – 06. 2017. Studia podyplomowe. Oligofrenopedagogika, WODN Kursor w Lublinie/Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

10. 2016 – 04. 2017. Studium pedagogiczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kwalifikacje pedagogiczne.

10.2015 – 08.2016. Studia podyplomowe. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, WODN Kursor w Lublinie/Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

10.2013 – 06.2015. Studia podyplomowe z Logopedii na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

10.2009 – 06.2014. Jednolite dzienne studia magisterskie z Psychologii o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

10.2011 – 06.2013. Uzupełniające studia magisterskie z Pedagogiki o specjalności Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

10.2006 – 06.2010. Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Politologia: Media i Komunikowanie Społeczne.


SZKOLENIA

11.2020 – nadal. Liga NGOs Senior, szkolenia dla liderów NGO. Fundacja Życie

06.2019.  KOGS – Karty Oceny Gotowości Szkolnej – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności, dr Joanna Gruba.

03.2019. Go Progress/Uniwersytet SWPS w Warszawie. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju. Profil Psychoedukacyjny PEP – R, mgr Jacek Śmigiel.

01.2019. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,  dr Joanna Gruba.

o9.2018. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkolenie behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu, Dr Kurt Eggers.

09.2017-10.2017. Gabinet Terapii Mowy Tugi. Gabinet Psychologa Klinicznego Spotkanie. Szkolenie: Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji. Idea wystarczająco płynnej mowy, u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej.

01.2017. The Michael Palin Centre in London/Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Palin-PCI, Terapia interakcyjna rodzin-dziecko, u dr Katarzyny Węsierskiej,

09.2016. Uniwersytet Śląski w Katowicach/The Michael Palin Centre in London, Warsztat-Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym, u Jane Harley.

10.2015.  Centrum Logopedyczne w Katowicach, Szkolenie Mini-Kids-terapia jąkania małego dziecka, Peter Schneider.

09.2014.  Instytut Biofeedbacku i Noo-psychosomatyki, Kurs z logoterapii u prof. zw dr hab Dr h. c Kazimierza Popielskiego.

KONFERENCJE NAUKOWE

08-09. 2018. III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.  Panel dyskusyjny: „Wehikuł czasu: co chcielibyśmy powiedzieć naszym nauczycielom i logopedom o jąkaniu„. Prezentacja badań:  „Wsparcie społeczne dla rodzin dzieci z niepłynności w mowie”,  „Wiedza o jąkaniu wśród nauczycieli”.

06-07. 12 .2016. Lublin. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wielowymiarowe Ujęcie Niepełnosprawności. Referat: Terapia jąkania dziecka w wieku przedszkolnym w podejściu Palin PCI i Mini-KIDS.

25-26. 08. 2016. Katowice. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.   Edycja II. Referat: Potrzeby i oczekiwania rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie wobec grup wsparcia.

12. 09. 2014. Katowice. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.   Prezentacja badań: Jakość  wybranych czynników psychospołecznych a skuteczność terapii osób jąkających się.

5. 11. 2014. Stalowa Wola. Ogólnopolska  Konferencja naukowa profilaktyka społeczna i terapia uzależnień. Referat  nt. Profilaktyka społeczna szansą na poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób jąkających się

13-14. 11. 2013. Lublin. II Międzynarodowa Konferencja nt. Współczesne problemy systemu rodzinnego – Diagnoza – Terapia – Profilaktyka. Referat: Gdy dziecko się jąka – rola rodziny w jego terapii.

17. 4. 2013. Lublin. Rodzina wobec współczesnych wyzwań. Prezentacja badań: Osobowość i nadzieja na sukces u osób jąkających się.

21-22. 05.2013. Lublin. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu wyzwania profilaktyki pt: Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża.  Prezentacja badań: Obraz siebie osób jąkających się.

21-22.05. 2012. Lublin. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie (z cyklu wyzwania profilaktyki). Prezentacja badań: System wartości młodzieży trzecich klas gimnazjów województwa lubelskiego.


 PUBLIKACJE

Chmielewski, G.  2018. Rola grup wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się. W: Węsierska, K., Gaweł, K., red. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk.

Chmielewski, G., 2015: Jakość wybranych czynników psychospołecznych a skuteczność terapii osób jąkających się. W: Węsierska, K., red. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T 1. Wydawnictwo Komlogo. Katowice.

Chmielewski, G., 2015: Gdy dziecko się jąka – rola rodziny w jego terapii. Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe, nr 4.

Chmielewski, G., 2014: Osobowość i nadzieja na sukces u osób jąkających się. W: Kowalski, W., red. Rodzina wobec współczesnych wyzwań. Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Lublin.

Chmielewski, G., 2013:  Funkcjonowanie psychospołeczne osób jąkających się.  Innowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe, nr. 2.