Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnością w mowie


 

Grupa wsparcia jest skierowana do rodziców dzieci z niepłynnością w mowie

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy wcześniej do  kontaktu pod numerem telefonu: 510 600 866, lub poprzez e-mail: fundacja@powiemyto.pl

Najbliższe spotkanie: 22 października godzina 18,30 (Światowy Dzień Świadomości Jąkania)

Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno  – Pedagogiczna „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a w Lublinie.

Grupa wsparcia dla rodziców. Na czym polega?

Fragment z artykułu G. Chmielewski (2018) na temat „Rola grup wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się. W: Węsierska, K., Gaweł, K., red. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk.

” (…) Grupy wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się wydają się potrzebną inicjatywą. Rozwijanie ruchu samopomocy rodziców to propozycja na uzupełnienie standardowych form terapii skierowanych do dzieci”.

„(…) W terapii dziecka jąkającego się podkreśla się rolę rodzica (Kelman i Nicholas, 2013; Węsierska, 2013). Potrzeba zaangażowania matki i ojca w proces wychowania dziecka jest bezdyskusyjna. W pierwszych latach rodzina jest dla dziecka najważniejszym środowiskiem.

Gdy dziecko doświadcza pierwszych niepłynności, rodzic szuka dla niego pomocy. Chce, aby jego dziecko mówiło lepiej, a bardzo często nie wie, co ma zrobić. Czuje ciężar problemu i w takiej sytuacji nie powinien być sam.
Grupy wsparcia mogą stać się elementem działań profilaktycznych.

W grupie można propagować informacje nie tylko na temat jąkania, ale także dotyczące właściwej komunikacji z dzieckiem w rodzinie, która służy budowaniu pożądanych interakcji między jej członkami (Węsierska, Jeziorczak i Chrostek, 2013). Korzystając z pomocy grupy wsparcia, rodzic ma szansę na podzielenie się swoimi obawami oraz może spotkać się z autentycznym zrozumieniem”.

Wypowiedzi rodziców na temat znaczenia dla nich grup wsparcia:

 „Uczestnicy spotykają się i dzielą się problemami związanymi z jąkaniem, z mową”.

„Na grupie uczestnicy podpowiadają, co robić dla dziecka i gdzie to robić”.

„Miejsce, w którym można się wymienić informacjami”.

„Człowiek nie jest sam ze swoim problemem i może go rozwiązać poprzez rozmowę”.

„Dzielenie się wskazówkami; jak człowiek posłucha innych, jest mu łatwiej”