Pierwszy skład Zarządu Fundacji w 2016 roku

Grzegorz Chmielewski – Prezes Zarządu Fundacji

Urszula Antończuk-Grab – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Grzegorz Chojniak – Sekretarz

Adam Sawicki – Członek Zarządu Fundacji