Fundacja dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji „Powiemy To” w Lublinie

Fundacja „Powiemy To” to organizacja non-profit, która siedzibę ma na terenie Lublina. Powołana została z myślą o niesieniu pomocy dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Tworzą ją pasjonaci których połączył jeden cel –  pomoc dla drugiego człowieka. Fundacja „Powiemy To” to młoda organizacja, w skład której wchodzą osoby z dużym doświadczeniem w sektorze NGO, w działalności terapeutycznej i wychowawczej.

Fundacja dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji „Powiemy To”  została ustanowiona przez Grzegorza Chmielewskiego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Lublinie w dniu 8.12.2015.

14 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji  Fundacji „Powiemy To”  – numer KRS: 0000596741. Fundacja ma nadany numer NIP 7123305812 i numer REGON 363501070. 

Celem działania fundacja jest zapewnienie specjalistycznej i całościowej pomocy dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji w każdym wieku: od dziecka, po nastolatka i osobę dorosłą.

 

The Foundation for people with speech and communication disorders: „We’ll say it”,  in Lublin

The Foundation „We’ll say it” is a non-profit organization, with its seat in Lublin. The purpose of the organisation is to bring help to people with speech, and communication disorders.   Created by enthusiasts devoted to one idea – the need for doing good for others. 

The aim of the foundation is to provide specialized and comprehensive assistance for people of all ages with speech, and communication disorders.