„Powiemy To” Jesteśmy  Razem

Fundacja „Powiemy To”  zaprasza  osoby z niepełnosprawnością  oraz rodziny z dziećmi lub dorosłymi z niepełnosprawnością  na bezpłatne porady w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liczba miejsc ograniczona.

Czas trwania zadania publicznego do 31.03.2021 r.

W ramach zadania każdy  uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

  • 8 godzin poradnictwa indywidualnego (psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego)
  • 4 godzin poradnictwa grupowego (psychologicznego, pedagogicznego)

Wsparcie będzie realizowane w formie teleporad oraz porad on-line poprzez platformę ZOOM.

Poprzez udział w poradach uczestnicy uzyskają pomoc w radzeniu sobie z trudnościami  jakie niesie  dla nich pandemia COVID-19 min. z przymusową izolacją, ograniczonym dostępem do pomocy specjalistycznej i ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym, które odbijają się na jakości życia

W pomoc będzie zaangażowanych 2 specjalistów z zespołu Fundacji „Powiemy To”:

Grzegorz Chmielewski (psycholog, neurologopeda, balbutolog, olifrenopedagog) oraz

Alicja Pelc (psycholog, trener, trener TUS, terapeuta ręki)

Informacje dotyczące wsparcia w ramach zadania „Powiemy To” Jesteśmy Razem:

na stronie internetowej: fundacja@powiemyto.pl oraz pod nr tel. 510 600 866

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie datacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To”  zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000230/03/D pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem.”