Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

 

Tytuł zadania: „Nowoczesne usługi społeczne w Fundacji „Powiemy To”

 

 Okres realizacji: 12 m-cy

Kwota dofinansowania: 123148.00 złotych.
Opis zadania: Wiodącym działaniem w ramach zaplanowanego zadania jest budowanie potencjału Fundacji „Powiemy To” do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. W ramach zadania zaplanowane jest:
1) Zakup wyposażenia umożliwiających rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych w ramach Poradni „Powiemy To” dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.
2) Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych.
Fundacja w ramach zaplanowanych działań zamierza zakupić nowoczesny sprzęt do prowadzenia diagnozy i rehabilitacji neurologicznej. C-EYE, oraz urządzenie medyczne VR TierOne. Jest to sprzęt medyczny najwyżej klasy, który od kilku lat rewolucjonizuje rehabilitacje neurologiczną.
Fundacja planuje również zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii polem magnetycznym składającego się z urządzenia, aplikatora i leżanki.

Zapytania ofertowe:

I. Zakup medycznego urządzenia komputerowego – VR TierOne

CPV przedmiotu zamówienia: Medyczne urządzenia komputerowe. Kod:  33197000-7

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 11.09.2023

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Oferty.

Informacja z wyboru ofert.

II. Zakup medycznego urządzenia komputerowego – C-Eye II PRO

CPV przedmiotu zamówienia: Medyczne urządzenia komputerowe. Kod:  33197000-7

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 11.09.2023

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 Oferty.

Informacja z wyboru ofert.

III. Zakup zestawu do magnetoterapii

CPV przedmiotu zamówienia: Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechaniczne. Kod: 33158000-2

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 18.09.2023.

Link do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Oferty.

Informacja z wyboru oferty.