Program “Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025

Pokrycie kosztów utrzymania lokalu Fundacji „Powiemy To” przy ul. Narutowicza 74a, dofinansowanie wynagrodzeń 1 pracownika oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności organizacji.