Rada Fundacji „Powiemy To”

Urszula Antończuk - Grab

Przewodnicząca Rady

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną, w trakcie studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem aspergera.

Izabela Michta

Wiceprzewodnicząca Rady

Z wykształcenia jestem socjologiem. Od wielu lat aktywnie działam w grupach samopomocowych na Śląsku – biorąc również udział w projektach popularyzujących tematykę zaburzeń niepłynności mówienia

Renata Szmyd

Członkini Rady

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, jako terapeuta zajęciowy na WTZ oraz animator sportu na Orliku. Swoje pasje związane z ruchem i tańcem mogłam realizować również jako instruktorka aerobiku. Nie wyobrażam sobie innej pracy, jak praca z ludźmi i dla ludzi. Dawać- to znaczy