Rada Programowa Fundacji „Powiemy To”

Izabela Michta

Przewodnicząca Rady

Monika Kotlarz - Koza

Członkini Rady

Adam Sawicki

Członek Rady