Rada Pracownicza Fundacji „Powiemy To”

Przewodnicząca Rady – Justyna Sugier

Wiceprzewodnicząca Rady – Elżbieta Kubisiak

Członkini Rady – Agnieszka Chmielewska

Członek Rady – Grzegorz Chmielewski