Rada Pracownicza Fundacji „Powiemy To”

Przewodniczący Rady – Grzegorz Chmielewski

Wiceprzewodnicząca Rady – Agnieszka Chmielewska

Członkini Rady – Elżbieta Kubisiak