Rada Pracownicza Fundacji „Powiemy To”

Przewodnicząca Rady – Elżbieta Kubisiak

Członek Rady  – Piotr Stępniak

Członkini Rady – Agnieszka Chmielewska

Członek Rady – Grzegorz Chmielewski