RODO

Korzystając z dostępnych na stronie www.powiemyto.pl i www.poradnia.powiemyto.pl numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej w kontaktach z Fundacja „Powiemy To” wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że Fundacja „Powiemy To”  podejmuje wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest w zasadzie niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP jest Fundacja „Powiemy To” z siedziba w Lublinie, ul. Narutowicza 74a, 20-013 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000596741, NIP 7123305812 REGON 363501070.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@powiemyto.pl, pisemnie na adres naszej siedziby podany powyżej lub telefonicznie pod numer 510 600 866. Jako Administrator nie  wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są, zależnie od sposobu ich pozyskania w celu realizacji zróżnicowanych celów Fundacji „Powiemy To”.  Dane przechowywane będą do  zakończenia okresu wynikającego z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Fundacji „Powiemy To”.  Na warunkach określonych przepisami prawa macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawa te mogą być ograniczone tylko ze względu na odrębne uregulowania prawne. Organem nadzorczym, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.