Terapia jąkania

Zapewniamy kompleksowe wsparcia dla osób z zaburzeniami płynności w mowie: dla dzieci i osób dorosłych.

Od 1 stycznia 2019 roku zapraszamy do Niepublicznej Poradni Psychologicznej „Powiemy To”, przy ul.  Narutowicza 74a w Lublinie.

Nasza praca poparta jest wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii dzieci z niepłynnością w mowie i jąkania.

Prowadzimy konsultacje specjalistyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dla osób dorosłych.

Organizujemy terapię jąkania w formie indywidualnej  i grupowej.

Opieramy się na rekomendowanych podejściach terapeutycznych min:

  • Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic – dziecko,
  • Mini – KIDS – terapia jąkania dziecka w wieku przedszkolnym,
  • Terapia jąkania  w nurcie modyfikacji w podejściu Charlesa van Ripera,
  • Klasyczna terapia jąkania w nurcie kształtowania płynności w mowie,
  • Autoterapia jąkania

 

Prowadzimy grupy terapeutyczne skierowane do osób z zaburzeniami płynności w mowie:

Zapraszamy na stronę: https://jakanielubelskie.pl/