Terapia jąkania

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla dzieci i dorosłych z płynności w mowie i z jąkaniem.

Terapia logopedyczna

Terapia jest skierowana do dzieci i i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji min. z opóźnionym rozwojem mowy, z mutyzmem, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z wadami wymowy.

Terapia pedagogiczna i psychologiczna

Terapia jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym min. zaburzeniami  emocjonalnymi, z trudnościami w nauce,  z zaburzeniami zachowania oraz do osób dorosłych.