Urszula Antończuk – Grab

Wykształcenie

 • VII. 2018 – nadal. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem aspergera. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • X 1996- VI 2001. Filologia polska i specjalność logopedyczna UMCS.

Kursy i szkolenia

 • VII.2018. Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi w Fundacja Allot u dr Katarzyny Patyk.
 • IX.2017-10.2017. Gabinet Terapii Mowy Tugi. Gabinet Psychologa Klinicznego Spotkanie. Szkolenie: Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji. Idea wystarczająco płynnej mowy, u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej.
 • I. 2017. Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child interaction therapy for children under seven who stammer). Dr Katarzyna Węsierska. Centrum Logopedyczne w Katowicach. The Michael Palin Centre in London.
 • I -III. 2014. Rodzeństwo bez rywalizacji Zespół Poradni nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 w Lublinie
 • III – VI.2013. Szkoła dla rodziców i wychowawców- Zespół Poradni nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 w Lublinie
 • IV.2006. Podstawy diagnozy i terapii Integracji sensorycznej (SI). Zastosowanie terapii SI u dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym – LOGIKON Centrum Edukacji Dziecka, IMPULS Gabinet terapii dziecięcej
 • III.2006. Muzykoterapia i arteterapia w pracy z małym dzieckiem- LOGIKON Centrum Edukacji Dziecka
 • XII.2000. Wczesna profilaktyka logopedyczna- Polskie Towarzystwo Logopedyczne
 • XI. 2000. Trening relaksacyjny – Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Doświadczenie zawodowe

 • I. 2018 – nadal. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku. Logopeda w projekcie “Za życiem”.
 • I. 2016 i nadal. Fundacja “Powiemy To” dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Wiceprezes Zarządu. Prowadzenie spotkan grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem. Współprowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie.
 • XI. 2016 – VI. 2017. . Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie/Grzegorz Chmielewski gabinet psychologa i logopedy. Logopeda. Terapia z dziećmi z zaburzeniami płynności w mowie, z opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią.
 • XII.  2014 i nadal – logopeda w placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Pogodny dom”
 • XI. 2014 i nadal Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”, logopeda i współkoordynator Grupy Terapeutycznej .
 • I. 2007- VI. 2007- Euro Edukacja Sp z o. o. – terapeuta, logopeda w przedszkolu nr 84 w Lublinie, Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie, Żłobek nr 3 w Lublinie.
 • XI. 2005 – V2006 LOGIKON Centrum Edukacji Dziecka – koordynator, logopeda.
 • I. 2003 – XII. 2004 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja” w Lublinie – Członek zarządu, logopeda, terapeuta,(warsztaty terapeutyczne) prowadzenie warsztatu „Trening relaksacyjny”

Konferencje naukowe

 • 08-09. 2018. III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Prezentacja badań:  „Wsparcie społeczne dla rodzin dzieci z niepłynności w mowie”,
 • V. 2017 . Lublin. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa / 4th National Scientific and Educational Conference. “Bądźmy razem. IX Światowy Dzień Autyzmu.
 • VIII. 2016. Katowice. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka.