Agnieszka Rusinek

Agnieszka Rusinek

Obecnie studentka II stopnia Logopedii z audiologią, wychowawca młodzieżowy w Ruchu Światło-Życie oraz na turnusach profilaktycznych, wolontariusz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, a także tancerka lubelskiej grupy „zMYsł”. W centrum moich zainteresowań stoi człowiek i szeroko rozumiana komunikacja. W Fundacji „Powiemy to” rozwijam swoje kompetencje oraz zdobywam doświadczenie zawodowe.

Magdalena Chojnacka

Magdalena Chojnacka

 Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – filologiem polskim, logopedą. Obecnie studiuję na III roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuję w Szkole Podstawowej jako logopeda, gdzie prowadzę zajęcia z dziećmi z zaburzeniami wymowy.
Staram się, aby były one jak najbardziej efektywne oraz upływały w miłej atmosferze, której towarzyszy zabawa