Zarząd Fundacji „Powiemy To”

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Prezes Zarządu

Z wykształcenia psycholog, logopeda – neurologopeda, pedagog – oligofrenopedagog. 5 lat doświadczenia jako manager w sektorze NGO i w oświacie. Założyciel Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. Ukończył studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie oświatą. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych Zarządzanie Ochroną Zdrowia.

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Członkini Zarządu

Ekonomista ze specjalizacją z ekonomii społecznej, pedagog – terapeuta pedagogiczny. Posiada 4 – letnie doświadczenie w pracy w placówkach medycznych i w sektorze NGO. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość.