Zarząd Fundacji „Powiemy To”

Grzegorz Chmielewski

Prezes Zarządu

Działacz pozarządowy, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog.

Jestem założycielem i fundatorem.

Interesuje się zagadnieniami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej.

Pracuje aktywnie jako psycholog i logopeda z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji

Monika Kotlarz - Koza

Monika Kotlarz - Koza

Członkini zarządu