Zarząd Fundacji „Powiemy To”

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Prezes Zarządu

Działacz pozarządowy, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog.

Jestem założycielem i fundatorem.

Interesuje się zagadnieniami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej.

Pracuje aktywnie jako psycholog, pedagog logopeda, edukator.

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Członkini Zarządu

Z wykształcenia ekonomista i pedagog ze specjalizacją z ekonomii społecznej. W trakcie studiów podyplomowych z finansów i rachunkowości oraz z terapii pedagogicznej.

Alicja Pelc

Alicja Pelc

Członkini Zarządu

Psycholog, trener, trener TUS, terapeuta ręki. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie empatia i akceptacja. Interesuje się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie empatia i akceptacja. Interesuje się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym.