Zarząd Fundacji „Powiemy To”

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Prezes Zarządu

Grzegorz Chmielewski to  profesjonalista o zróżnicowanym wykształceniu i bogatym doświadczeniu zarówno w sektorze NGO, jak i edukacji. Posiada kwalifikacje z zakresu psychologii, logopedii – neurologopedii oraz pedagogiki – oligofrenopedagogiki. Z 7-letnim doświadczeniem managerskim wnosi istotny wkład w różnorodne organizacje.

Grzegorz Chmielewski jest założycielem Fundacji „Powiemy To” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Powiemy To”.

Jego ścieżka edukacyjna obejmuje zdobycie tytułu MBA na KUL (Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), a także ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Organizacji i Zarządzania Oświatą” oraz „Zarządzania Ochroną Zdrowia”.

 

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Członkini Zarządu

Agnieszka Chmielewska to  członek Zarządu Fundacji 'Powiemy To’. Posiada doświadczenie w pracy w placówkach medycznych i sektorze NGO przez pięć lat. Jej specjalizacja to ekonomia społeczna, a także pedagogika i terapia pedagogiczna. Agnieszka ukończyła również studia podyplomowe z finansów i rachunkowości. W Fundacji 'Powiemy To’ wnosi swoją wiedzę i zaangażowanie, przyczyniając się do realizacji celów społecznych.