Fundacja „Powiemy To” dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji
terapia, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia

Fundacja  „Powiemy To” dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji:

 terapia, grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia

Nasza działalność

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Powiemy To"

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” im. Sławomira Chmielewskiego w Lublinie  jest skierowana do osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Poradnia posiada wpis w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 559/P/N.

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i osób dorosłych

 Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji. Prowadzimy diagnozę i terapię. Opieramy się na autorskim programie opracowanym przez Grzegorza Chmielewskiego.

Szkolenia

Zachęcamy do udziału w szkoleniach z tematyki zaburzeń płynności w mowie.

Grupy terapii

Prowadzimy grupy terapeutyczne skierowane do dzieci, nastolatków i osób dorosłych z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji.

Aktualności

 

GALERIA – „Otoczenie przyjazne rodzinie”

Nasz zespół

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

psycholog, neurologopeda - balbutolog, oligofrenopedagog

Z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok  szerokiego wykształcenia mam doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

Jestem założycielem Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. W 2020 roku powołałem Fundację Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego.

Szczegółowy opis studiów i szkoleń które ukończyłem zamieszczam na stronie

 www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

pedagog, ekonomista

Z wykształcenia ekonomista i pedagog ze specjalizacją z ekonomii społecznej. Prezes Zarządu w Fundacji Rozwoju Społecznego - Oświatowego. W Fundacji "Powiemy To" kieruje biurem, a w Poradni prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i w pisaniu.

Elżbieta Kubisiak

Elżbieta Kubisiak

psycholog

Z wykształcenia psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Moje zainteresowania zawodowe wiążą się z terapią poznawczo – behawioralną. W Fundacji skupiam się na pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Aleksandra Kalinowska

Aleksandra Kalinowska

logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zamierzam kontynuować ten kierunek na studiach II stopnia. W czasie studiów odbywałam praktyki zarówno w placówkach oświatowych, jak i prywatnych gabinetach logopedycznych. Posiadam certyfikat I i II stopnia Języka Migowego. W kręgu moich zainteresowań znajduje się diagnoza oraz terapia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami językowymi i komunikacyjnymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Alicja Pelc

Alicja Pelc

psycholog, trener, trener TUS, terapeuta ręki

Jestem psychologiem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz integracji sensorycznej. Nieustannie rozwijam swój warsztat umiejętności poprzez zdobywanie doświadczenia oraz dodatkowe kursy. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie empatia i akceptacja. Interesuje się szeroko rozumianym wsparciem psychologicznym. W fundacji skupiam się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Napisz do Nas

Fundacja „Powiemy To”
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 74a
20-013 Lublin, Poland

Telefon: +48 510 600 866
E-mail: fundacja@powiemyto.pl

KRS 0000596741
NIP 7123305812
REGON 363501070

Darowizny
Numer konta:
mBank 40 1140 2004 0000 3402 7961 2811