Realizujemy usługi społeczne

Usługi społeczne zrealizowane

Indywidualne poradnictwo logopedyczne

„Nowa jakość usług w Gminie Bełżyce”

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu Qubuś w Zamościu

„Frajda przedszkolaka”

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

„Wyspa Dostępności”

Aktywni 50+ w Gminie Wysokie

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w Klubach Seniora w Giełczwi  i w Draganach

AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA

MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM – realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora.

Prowadzimy reintrację społeczno – zawodową osób narażonych na wykluczenie społeczne

Pomagamy w powrocie na rynek pracy

Zapewniamy pomoc specjalistyczną