Miło jest nam poinformować, że ukazał się II Tom książki „Zaburzenia płynności mowy”, w której jednym z autorów jest nasz terapeuta Grzegorz  Chmielewski. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją K. Węsierskiej i K. Gaweł. Ukazała się nakładem wydawnictwa Harmonia i jest dostępna na stronie internetowej: https://www.harmonia.edu.pl/pl

Poniżej zamieszczamy fragment recenzji prof. Henriette W. Langdon „Tom Zaburzenia płynności mowy jest prawdziwie interdyscyplinarny w swym charakterze, gdyż łączy elementy takich dziedzin, jak nauka o komunikacji i jej zaburzeniach, psychologia, psychoterapia, neuronauka oraz nauki społeczne. […] W wielu tekstach można znaleźć nawiązanie do praktyki logopedycznej opartej na faktach. W takim ujęciu wyniki badań naukowych są jednym z ważniejszych kryteriów programowania postępowania logopedycznego. Pozwala to patrzeć z optymizmem na kierunek obecnego rozwoju logopedii, w którym ważne jest łączenie teorii z praktyką. „