https://powiemyto.pl/wp-content/uploads/2020/12/powiemy-to-razem.png„Powiemy To” Jesteśmy Razem

 

Fundacja „Powiemy To” zaprasza  osoby z niepełnosprawnością  oraz rodziny z dziećmi lub dorosłymi z niepełnosprawnością  w woj. lubelskiego na bezpłatne porady psychologiczne w ramach realizacji zadania pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Liczba miejsc ograniczona.

Czas trwania zadania: od 16.11.2020 do 30.06.2021 r.

W ramach zadania każdy  uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

  • poradnictwa indywidualnego
  • poradnictwa grupowego

Wsparcie będzie realizowane w formie teleporad oraz porad on-line poprzez platformę ZOOM.

Poprzez udział w poradach uczestnicy uzyskają pomoc w radzeniu sobie z trudnościami  jakie niesie  dla nich pandemia COVID-19 min. z przymusową izolacją, ograniczonym dostępem do pomocy specjalistycznej i ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym, które odbijają się na jakości życia

W pomoc będzie zaangażowanych 2 specjalistów z zespołu Fundacji „Powiemy To”:

Grzegorz Chmielewski (psycholog, neurologopeda, balbutolog, olifrenopedagog) oraz

Alicja Pelc (psycholog, trener, trener TUS, terapeuta ręki)

Informacje dotyczące wsparcia w ramach zadania „Powiemy To” Jesteśmy Razem będą zamieszczane na stronie: www.powiemyto.pl. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 510 600 866 lub poprzez e-mail fundacja@powiemyto.pl

 Dokumenty dla uczestników

 „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To”  zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000230/03/D pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem.”