Nadal istnieje możliwość ze skorzystania ze wsparcia psychologicznego w ramach zadania „Powiemy To” Jesteśmy Razem, które realizujemy dzięki Państwowemu Funduszowi Osób Niepełnosprawnych PFRON. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie, zachęcamy do udziału: https://powiemyto.pl/powiemy-to-jestesmy-razem/

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000230/03/D pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem.”