Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością z z woj. lubelskiego.

Pomoc jest udzielana w formie stacjonarnej i zdalnej.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 510 600 866 lub poprzez e-mail: fundacja@powiemyto.pl,

Zapraszamy na stronę zadania:

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000277/03/D pod tytułem „Bądźmy Razem”.