Bądźmy razem

Fundacja „Powiemy To”  zaprasza  mieszkańców województwa lubelskiego na BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE dla dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Liczba miejsc ograniczona.

W ramach zadania każdy uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

Indywidualnych porad psychologicznych

 

Każdy uczestnik będzie miał wybór formy wsparcia. Wsparcie będzie realizowane w formie stacjonarnej przy ul Głębokiej 10/27 w Lublinie lub w formie porad on-line poprzez platformę ZOOM.

Porady będą miały na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnościami, negatywnymi emocjami, ze stresem, zwiększenie wiary we własne możliwości, wzmocnienie umiejętności społecznych.

W pomoc będą zaangażowani specjaliści z zespołu Fundacji „Powiemy To”:

 Informacje dotyczące wsparcia w ramach zadania będą zamieszczane na stronie: www.powiemyto.pl oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/powiemyto/

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 510 600 866 lub poprzez e-mail: fundacja@powiemyto.pl,

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000277/03/D pod tytułem „Bądźmy Razem”.