Z wielką radością pragniemy podzielić się informacją, że w Lublinie oraz w miejscowości Żółkiewka – Osada (powiat krasnostawski) prowadzimy bezpłatne zajęcia psychologiczne i logopedyczne, dostępne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych z niepełnosprawnością.
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych zajęciach! Oferujemy wsparcie w obszarach psychologicznych oraz logopedycznych.
Dodatkowe informacje oraz możliwość zapisów dostępne pod numerem telefonu: 510 600 866 oraz adresem e-mail: fundacja@powiemyto.pl.
Zadanie publiczne jest realizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zostało sfinansowane ze środków z woj. lubelskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.