Zapraszamy na bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla dzieci i osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujących m. Lublin, oraz powiaty lubelski i krasnostawski.
Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone są w Lublinie:
– ul. Narutowicza 74a.
– ul. Głęboka 10/27.
Na terenie powiatu krasnostawskiego zajęcia są prowadzone w miejscowości Żółkiewka – Osada przy ul. Żołkiewskiego 33.
Zapewniamy wsparcie psychologiczne i logopedyczne.

Zapisy:

  • tel. 510 600 866
  • fundacja@powiemyto.pl
Zadanie publiczne jest realizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zostało sfinansowane ze środków z woj. lubelskiego.