Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych kierowanych do dzieci i osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Porady są udzielane w formie stacjonarnej w Lublinie przy ul. Głębokiej 10/27 oraz w formie zdalnej.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę:

https://powiemyto.pl/badzmy-razem/

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych w formie dotacji, przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacji „Powiemy To” zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000277/03/D pod tytułem „Bądźmy Razem”.