Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, 18 maja o godzinie 17,30 w Centrum Edukacji Wspomagania w Rozwoju Insygnis, przy ul. Żywnego 10. Spotkanie poprowadzi logopeda Urszula Antończuk – Grab.