Fundacja „Powiemy To” włączyła się w obchody V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji z psychologiem i logopedą. Konsultacje będą prowadzona 30 maja 2017 (wtorek) w godzinach od 14,00 do 19,00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23. Wymaga jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 609 918 388.