Podjęliśmy starania aby Lublinie utworzyć specjalistyczny ośrodek terapii dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Zapraszamy na stronę naszego projektu, na którym zamieszczamy informacje o planowanych działaniach, oraz apel o udzielenie wsparcia – www.osrodek.powiemyto.pl