Zachęcamy do uczestnictwa w turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się nad polskim morzem, w Jastrzębiej Górze. Turnus rozpoczyna się 16 sierpnia a kończy 30 sierpnia 2017. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania z PFRON.

Organizatorami turnusu są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i  Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego Sieć Solidarności  (Organizacja Pożytku Publicznego).

W tym roku przewidziane są trzy grupy dla dzieci, jedna grupa dla młodzieży i jedna grupa dla osób dorosłych.

Szczegółowe informacje o turnusie dostępne są na stronach: www.jakanielublin.plwww.frogos.org.pl.