Zapraszamy na otwarcie punktu terapeutycznego w Wisznicach.

1 sierpnia g. 11.00.

Zapraszamy do Wisznic dzieci i osoby dorosłe.

Adres: ul. Józefa Kraszewskiego 16, 21-580 Wisznice

Informacje na temat zadania:

Zadanie jest realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i jest finansowane ze środków Województwa Lubelskiego. Nr umowy DZR. MF. 4071.33.PFRON dnia 03.06.2022