Fundacja „Powiemy To” od 10 czerwca we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje zadanie publiczne. Zapraszamy osoby z województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych.

Zajęcia są prowadzone w Ośrodku Terapeutycznym w Lublinie oraz w Punkcie Terapeutycznym w Wisznicach.

Zapraszamy na podstronę zadania:

https://powiemyto.pl/bezplatna-pomoc-specjalistyczna-dla…/

Zadanie jest finansowane ze środków Województwa Lubelskiego. Nr umowy DZR. MF. 4071.33.PFRON dnia 03.06.2022.